Ισχύει από: 1/11/2023

JTN Panel - Βασικά ερωτήματα για την ένταξη στον πίνακα

Οι προσωπικές σας πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την εξής ”Πολιτική απορρήτου”.
Το όνομα, η διεύθυνση, το τηλέφωνο, τα προσωπικά δεδομένα και οι απαντήσεις σας θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με αυτή την ”Πολιτική απορρήτου” και δε θα παρέχονται σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας.
Οι έρευνες αγοράς μας δεν έχουν ως σκοπό να σας πωλούν προϊόντα ή να σας ζητούν χρήματα.
Με τη συγκατάθεσή σας θα επικοινωνούμε μαζί σας μέσω e-mail έτσι ώστε να μη σας ενοχλούμε σε ακατάλληλη ώρα.
Σεβόμαστε την απόφασή σας σχετικά με συμμετοχή σε έρευνες, απάντηση σε ορισμένες ερωτήσεις ή αποχώρηση από συμμετοχή.
Κύριος σκοπός μας είναι να κάνουμε τη συμμετοχή σας σε on-line έρευνες αγοράς μια ευχάριστη εμπειρία.

Πληροφορίες για εσάς που συλλέγουμε και διατηρούμε

Η JTN δεσμεύεται να συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις για την προστασία δεδομένων που ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) που τίθεται σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018, τυχόν σχετικούς τοπικούς νόμους σε όλες τις χώρες λειτουργίας της και τυχόν Διεθνείς Συνθήκες. Επιπλέον, η JTN Panel και οι προσεκτικά επιλεγμένοι τρίτοι συνεργάτες της προσπαθούν πάντα να συμμορφώνονται με τις πρακτικές απορρήτου τους και να εναρμονίζουν τις τεχνολογίες τους με όλους τους νόμους, τους κώδικες και τα πρότυπα που ισχύουν στις ενώσεις έρευνας αγοράς και έρευνας γνώμης όπως η ESOMAR. Όλες οι αναφορές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου σε "JTN Panel" ή "JTN" περιλαμβάνουν την JTN και τη μητρική, θυγατρική, συνδεδεμένη και υπό τις ίδιες εταιρείες ελέγχου. Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, η "διαδικτυακή σύνδεση" θα περιλαμβάνει επίσης την περιήγηση στον Ιστό από κινητές συσκευές.
Κατά τη διαδικασία εγγραφής σας στο JTN Panel εσείς παρέχετε οικειοθελώς προσωπικές πληροφορίες (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, e-mail) οι οποίες βεβαιώνουν την ταυτότητά σας που διατηρούμε. Ένας άλλος τρόπος παραλαβής πληροφοριών είναι αυτός που γίνεται διά μέσου των ερευνών.
Κατά τη διαδικασία εγγραφής σας παραλαμβάνουμε και αποθηκεύουμε το ονοματεπώνυμο, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση e-mail, την ημερομηνία γέννησης και το φύλο των μελών της οικογένειάς σας. Αποθηκεύεται επίσης η διεύθυνση IP του ηλεκτρονικού υπολογιστή που χρησιμοποιείτε κατά την εγγραφή.
Λοιπές πληροφορίες που παραλαμβάνουμε: επίπεδο μόρφωσης, φύλο, αποδοχές, οικογενειακή κατάσταση, επάγγελμα, τύπος σύνδεσης με το διαδίκτυο κ.α., με σκοπό την καλύτερη κατάταξη και αποστολή κατάλληλων ερευνών στα διάφορα μέλη του πάνελ.
Μπορεί να ζητηθούν πρόσθετες πληροφορίες κατά τη συμμετοχή σας στις on-line έρευνες, π.χ. προτιμώμενα προϊόντα, υπηρεσίες και μάρκες.Βάσει αυτών των πρόσθετων πληροφοριών θα λαμβάνετε προσκλήσεις για έρευνες που σας ενδιαφέρουν.
Κατά τη συμμετοχή σας σε έρευνες συλλέγουμε τις απαντήσεις σας, τις ενώνουμε με τις απαντήσεις των λοιπών συμμετεχόντων και παρέχουμε τα αποτελέσματα στους πελάτες μας. Οι απαντήσεις σας παρέχονται σε γενική, ανώνυμη μορφή, το οποίο σημαίνει ότι οι πληροφορίες δε θα περιέχουν ή παρέχουν με κανένα τρόπο προσωπικά δεδομένα σας.

Χρήση των πληροφοριών σας

Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, για να κρίνουμε αν είστε κατάλληλος/η για τις έρευνες και για να λάβουμε ένα ολοκληρωμένο στατιστικό προφίλ των συμμετεχόντων στις on-line έρευνες.
Χρησιμοποιούμε τις δικές σας πληροφορίες και των μελών της οικογένειάς σας για να κρίνουμε αν είστε κατάλληλος/η για συγκεκριμένη έρευνα.
Χρησιμοποιούμε το e-mail σας προκειμένου να σας στέλνουμε on-line έρευνες αγοράς και να σας κοινοποιούμε τα νέα του JTN Panel.
Χρησιμοποιούμε το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή σας προκειμένου να σας στείλουμε τα έπαθλα που έχετε κερδίσει από τη συμμετοχή σας σε έρευνες.
Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που πήραμε με τις έρευνες προκειμένου να κάνουμε ανάλυση των αποτελεσμάτων. Π.χ. μπορούμε να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα των ανδρών και των γυναικών.
Διά των πληροφοριών σας βεβαιώνεται η ταυτότητα και η διεύθυνσή σας. Σε περίπτωση διαπίστωσης ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών έχουμε το δικαίωμα να διακόψουμε τη συμμετοχή σας στο JTN Panel.
Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε και πληροφορίες όπως e-mail, ημερομηνία εγγραφής, διεύθυνση IP με σκοπό τον έλεγχο της αυθεντικότητας της λίστας μας των e-mails κατόπιν αιτήσεως στον πάροχο πρόσβασης.
Σε σχέση με την προαναφερθείσα αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων, τα μέλη της επιτροπής JTN αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι τα δεδομένα τους ενδέχεται να μεταφερθούν και/ή να υποβληθούν σε επεξεργασία εκτός της χώρας διαμονής τους σε χώρες που ενδέχεται να μην προσφέρουν το ίδιο επίπεδο προστασίας με χώρες εντός της ΕΕ , συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Όλες αυτές οι διαβιβάσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά σύμφωνα με την παρούσα ειδοποίηση προστασίας δεδομένων και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και η JTN λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διατηρήσει ένα επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα που αντιστοιχεί στην προστασία που απαιτείται από το δίκαιο της ΕΕ και, εάν είναι απαραίτητο, θα συντάξει και θα εισαγάγει κάθε κατάλληλο σύνολο συμβατικών ρητρών.
Σημείωση: Σε εξαιρετικές περιστάσεις (όταν αυτό επιβάλλεται από νόμο, δικαστική εντολή κ.α.) ενδέχεται οι προσωπικές σας πληροφορίες να παρασχεθούν σε τρίτο μέρος, για το οποίο θα ενημερωθείτε εγκαίρως!

Άτομα κάτω των 16 ετών

Το JTN δεν συλλέγει προσωπικές πληροφορίες από άτομα κάτω των 16 ετών, εκτός αν έχουμε τη ρητή συναίνεση γονέα/κηδεμόνα τους. Παροτρύνουμε τους γονείς/κηδεμόνες ατόμων κάτω των 16 ετών να ελέγχουν τακτικά και να εποπτεύουν τα παιδιά τους κατά τη χρήση e-mail και σε άλλες ενέργειες στο διαδικτυακό χώρο.
Κάποιες φορές διενεργούμε on-line έρευνες για άτομα κάτω των 16 ετών χωρίς όμως να ερχόμαστε σε απευθείας επαφή μαζί τους. Για αυτό το είδος ερευνών ζητάμε τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων (μέλη του πάνελ) έτσι ώστε να μπορέσει το άτομο κάτω των 16 ετών να πάρει μέρος.
Μέτρα ασφαλείας των προσωπικών πληροφοριών σας
Η προστασία κάθε πληροφορίας που λαμβάνεται από τους επισκέπτες της σελίδας μας και από τα μέλη του JTN Panel έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας. Σας βεβαιώνουμε ότι έχουμε πάρει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή απώλειας, κακής χρήσης και τροποποίησης των πληροφοριών σας. Δυστυχώς καμιά μεταφορά δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν εγγυάται πλήρη ασφάλεια. Λόγω αυτού του γεγονότος το JTN δεν μπορεί να εγγυηθεί απόλυτη ασφάλεια όλων των πληροφοριών που εσείς διαβιβάζετε προς εμάς. Αφού έχουμε πάρει μια φορά τις δικές σας πληροφορίες καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε την προστασία τους στα δικά μας συστήματα.
Το JTN Panel προφίλ σας και ο λογαριασμός σας είναι ασφαλισμένα με κωδικό πρόσβασης έτσι ώστε μόνο εσείς έχετε πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες σας. Μην ξεχνάτε να βγείτε από το JTN προφίλ σας και να κλείσετε τον ιστότοπο αφού έχετε τελειώσει την εργασία σας σε αυτόν. Αυτό είναι απαραίτητο για να είστε σίγουρος/η ότι δε θα έχουν πρόσβαση άλλοι άνθρωποι στον λογαριασμό και στις προσωπικές πληροφορίες σας όταν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή από κοινού με άλλους ανθρώπους ή εργάζεστε σε δημόσιο χώρο όπως είναι οι βιβλιοθήκες ή τα Internet Café.
Χρήση τεχνολογίας διαδικτύου (”Cookies” και ”αρχεία Log”)
”Cookiesта” είναι ένα μικρό τμήμα πληροφοριών που αποστέλλεται από το Internet server και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. ”Cookies” μπορεί να περιέχει διάφορες πληροφορίες που φέρουν έναν κωδικό αναγνώρισης χρήστη ο οποίος χρησιμοποιείται για παρακολούθηση των σελίδων που έχετε επισκεφθεί. Εμείς χρησιμοποιούμε αυτά τα ”Cookies”, για βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας, π.χ. παρακολουθώντας τη συμμετοχή σας στο πάνελ.
Οι περισσότερες περιηγητές (browsers) έχουν ρυθμιστεί αρχικά ώστε να αποδέχονται ”Cookies”. Αν θέλετε μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας να σας ειδοποιεί κάθε φορά που η ιστοσελίδα προσπαθεί να στείλει ”cookies”. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να απορρίψετε τα ”Cookies” - Ακόμη θα μπορείτε να βλέπετε την ιστοσελίδα, αλλά ορισμένες υπηρεσίες της μπορεί και να μην λειτουργούν.
Τα ”αρχεία Logте” περιλαμβάνουν πληροφορίες για τη διεύθυνση IP σας, το είδος του περιηγητή που χρησιμοποιείτε, τον πάροχο πρόσβασής σας, το περιβάλλον εργασίας σας(Windows 98, 2000, XP κ.α.), την ώρα και την ημερομηνία κλπ. Οι πληροφορίες αυτών των ”αρχεία Log” χρησιμοποιούνται μόνο για διαχείριση και ανανέωση της ιστοσελίδας μας.

Είδη e-mails του JTN πάνελ:

Στέλνουμε e-mail (που δημιουργείται από το δικό μας σύστημα αυτόματης απάντησης) σε κάθε νέο μέλος για επιβεβαίωση της εγγραφής.
Στέλνουμε e-mails στα μέλη του πάνελ για να τα προσκαλέσουμε να πάρουν μέρος σε έρευνα.
Συχνά στέλνουμε e-mails τις γιορτές για να σας πούμε τα νέα του σύστηματός μας. Στέλνουμε e-mails ως απάντηση στις ερωτήσεις σας.

Συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες

JTN Panel μπορεί να περιέχει συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες. Παρακαλώ να δώσετε προσοχή στο ότι η πολιτική απορρήτου τους μπορεί να διαφέρει από τη δική μας και σας συμβουλεύουμε να τη διαβάσετε.

Αλλαγές στην”Πολιτική απορρήτου”:

Η JTN Research επιφυλάσσεται κάθε δικαιώματός της να επιφέρει αλλαγές στην ”Πολιτική απορρήτου”. Σε περίπτωση τέτοιας θα ενημερωθείτε εκ των προτέρων μέσω e-mail.

Διαγραφή μέλους

Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν θέλετε πιά να είστε μέλος του JTN Panel και να συμμετέχετε σε online έρευνες αγοράς, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας από τη λίστα των ενεργών μελών μας με τους εξής τρόπους: (1) φτάνοντας στην επιλογή ”Είσοδος” στη σελίδα μας επιλέξτε δεξιά το ”Διαγραφή μέλους”; (2) στείλτε e-mail στη διεύθυνση servicegr@jtnpanel.com.

Δικαιώματα

Δικαίωμα υπαναχώρησης της συγκατάθεσης και διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή Σας για την επεξεργασία των προσωπικών Σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή, ακολουθώντας τις διαδικασίες στο τμήμα «Τερματισμός της συμμετοχής». Παρακαλούμε να έχετε υπόψιν ότι το μ’ αυτό τον τρόπο για τον τερματισμό της συμμετοχής Σας στο JTN Panel θα χάσετε και τους πόντους που έχετε συλλέξει μέχρι στιγμής. Τα προσωπικά Σας δεδομένα θα σβηστούν, εκτός εάν απαιτείται να συμμορφώνονται με τις νομικές υποχρεώσεις.
Δικαίωμα διόρθωσης. Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τα προσωπικά Σας δεδομένα.
Δικαίωμα πρόσβασης. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για Εσάς. Έχετε ένα δωρεάν αντίγραφο των δεδομένων σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή. Διατηρούμε το νόμιμο δικαίωμά μας να χρεώσουμε τέλος για κάθε επόμενο αντίγραφο που ζητάτε.
Δικαίωμα αντίρρησης. Μπορείτε να κάνετε αντίρρηση κατά της επεξεργασίας των προσωπικών Σας δεδομένων σε περίπτωση που η επεξεργασία δεν βασίζεται σε συγκατάθεσή Σας.
Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας. Στην περίπτωση της υποτιθέμενης παραβίασης των ισχυόντων νόμων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή της χώρας Σας.
Διάρκεια. Θα προσπαθήσουμε να εκπληρώσουμε το αίτημά Σας εντός 30 ημερών, καθώς η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και την πολυπλοκότητα του αιτήματός Σας ή τους σχετικούς νόμους.
Επικοινωνία:
Αιτήσεις για περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήσεις σχετικά με την ”Πολιτική απορρήτου”, μας μπορείτε να υποβάλετε στη διεύθυνση: servicegr@jtnpanel.com